Artiklar: Digital vård

Journalsystem i Sverige 2022

8/8 2023 (Publicerad: 30/7 2021)

Elektroniska journalsystemen är centrala för Sveriges vård och något som de flesta aktörer inom eHälsa behöver förhålla sig till.

Standarden HL7

9/3 2023

Ramverket HL7 (Health Level Seven) för standarder är utvecklad av “Health Level Seven International”. HL7 har visionen är att skapa en värld där alla säkert kan komma åt och använda rätt hälsodata när och var de behöver dem. HL7 är en gruppering a...

Privata digitala vårdgivare i Sverige

8/2 2023 (Publicerad: 30/7 2021)

Digitala vårdgivare (“nätläkare”) har blivit en del av vardagen för många patienter. Bara de fyra största privata genomförde minst 2,3 miljoner distansbesök 2020. Utöver de privata vårdgivarna erbjuder vissa regioner sina egna digitala vårdtjänst...

Människa-datorinteraktion (MDI)

31/1 2023

Människa-datorinteraktion (MDI) handlar om hur människor interagerar med tekniska system som datorer, mobiler och webbplatser. Inom hälsoinformatik visar MDI hur användbarhet, säkerhet och effektivitet kan förbättras hos tekniska system inom vårde...

ChatGPT i hälso- och sjukvården

27/12 2022

Sannolikt har du hört talas om ChatGPT, ett populärt chattbot-program som används för att simulera dialog med människor. Chattbotar är datorprogram som har funnits i många år och har använts för olika ändamål, som att hjälpa människor att hitta in...

Twas the night before Christmas

16/12 2022

(Läs som Julaftonsnatt/Twas the Night Before Christmas) Twas the night before Christmas, and all through the land The healthcare system was working, with doctors on hand To tend to the sick, and to make them feel fine Using their skills, and the ...

Patientperspektiv på telemedicin

29/11 2022

Vilka patienter söker vård på distans och för vilka tillstånd? Vad upplever patienter för fördelar av telemedicin? SKR gav forskare vid Högskolan i Jönköping i uppdrag att genomföra en studie för att utvärdera digital vård.

Risker för patientsäkerhet med eHälsa

15/11 2022

eHälsa kan ha många fördelar, men eHälsa kan också ge upphov till risker och kritik. I en artikel i tidskriften Digital Medicine (del av Nature Publishing Group) tar författarna upp potentiella riskområden inom eHälsa.

Vad är Vision e-Hälsa 2025? Del 1: historik

31/10 2022

Vision e-Hälsa 2025 säger att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter. Hur har visionen utvecklats och tagit form?

X-Road - ryggraden i e-Estland

18/10 2022

Estland har länge legat i framkant när det gäller digitalisering av inte bara vården, utan av samhället i stort. Grunden till digitaliseringen är ett interoperabilitetssystem som heter X-Road. Vad kan vi i Sverige lära oss av det?

WHO Europas plan för digital hälsa

4/10 2022

I september 2022 antog Världshälsoorganisationen (WHO) Europa en plan för digital hälsa. Vad innebär det för eHälsa i Sverige och Europa?

Digitala veterinärer

20/9 2022

eHälsa är inte bara för människor. Om du behöver en snabb professionell bedömning av husdjur eller boskap kan du kontakta någon av följande “nätveterinärer”.

Individuella patientöversikter

28/4 2022

Individuella patientöversikter (IPÖ) har på sistone växt fram som ett komplement till traditionella journalsystem.

Typer av eHälsosystem

2/4 2022 (Publicerad: 31/3 2022)

eHälsa är ett brett område som innefattar en mängd produkter och tjänster. För att göra det mer förståeligt ger vi här exempel på olika typer av eHälsolösningar.

eHälsans julkalender 2021

24/12 2021 (Publicerad: 1/12 2021)

Varje dag fram till jul kommer ny lucka att bli tillgänglig. I varje lucka gömmer sig en god insikt ifrån centrala personer inom eHälsoområdet.

Poddar om eHälsa

7/10 2021

Vill du lyssna på det senaste inom e-hälsa? Här listar vi både svenska och internationella poddar om e-hälsa.

Privat digital tandvård

29/7 2021

Numera erbjuder flera aktörer rådgivning och bedömning inom tandvård.

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.