Patientperspektiv på telemedicin

29/11 2022

Vilka patienter söker vård på distans och för vilka tillstånd? Vad upplever patienter för fördelar av telemedicin? SKR gav forskare vid Högskolan i Jönköping i uppdrag att genomföra en studie för att utvärdera digital vård.

Risker för patientsäkerhet med eHälsa

15/11 2022

eHälsa kan ha många fördelar, men eHälsa kan också ge upphov till risker och kritik. I en artikel i tidskriften Digital Medicine (del av Nature Publishing Group) tar författarna upp potentiella riskområden inom eHälsa.

Vad är Vision e-Hälsa 2025? Del 1: historik

31/10 2022

Vision e-Hälsa 2025 säger att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter. Hur har visionen utvecklats och tagit form?

X-Road - ryggraden i e-Estland

18/10 2022

Estland har länge legat i framkant när det gäller digitalisering av inte bara vården, utan av samhället i stort. Grunden till digitaliseringen är ett interoperabilitetssystem som heter X-Road. Vad kan vi i Sverige lära oss av det?

WHO Europas plan för digital hälsa

4/10 2022

I september 2022 antog Världshälsoorganisationen (WHO) Europa en plan för digital hälsa. Vad innebär det för eHälsa i Sverige och Europa?

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.