Elektroniska journalsystemen är centrala för Sveriges vård och något som de flesta aktörer inom eHälsa behöver förhålla sig till.