Upphandlingar av journalsystem

Publicerad:

Vissa svenska regioner samarbetar vid upphandling av journalsystem. Både regioner och leverantörer kan ha nytta av att känna till samarbetena för att anpassa sina strategier kring upphandlingar.

Innehåll

Hur har journalsystemen i Sverige upphandlats?

Ungefär hälften av Sveriges regioner har upphandlat sina journalsystem oberoende, medan resten har gjort det inom ramen för samarbeten mellan regioner. De huvudsakliga samarbetena är Sussa samverkan och - tidigare - 3R. Det sista samarbetet har dock upplösts, och enbart Region Skåne och Västra Götalandsregionen upphandlade till slut samma journalsystem, dock oberoende av varandra.

Samarbeten kring upphandlingar av journalsystem Samarbeten kring upphandlingar av journalsystem.

Sussa samverkan

Sussa (Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer) är ett samarbete mellan regioner som bildades för att upphandla kärnsystem, driftstjänst och specialområden. Syftet med samarbetet är att skapa skalfördelar och gemensamt lärande.

Sussa-gruppen bestod ursprungligen av regionerna Blekinge, Sörmland, Västernorrland, Västerbotten och Örebro. Den utvidgades 2020 till att även omfatta Dalarna, Gävleborg, Halland och Norrbotten, som undertecknade avtal på sin option på det vinnande anbudet på journalsystem.

Cambio vann upphandlingen med sitt journalsystem Cosmic, som håller på att införas i Sussa-regionerna. Cosmic har sedan tidigare upphandlats i flera regioner, vilket kommer att ge det en dominerande ställning inom svensk sjukvård.

Läs mer: Journalsystem i Sverige

3R - Skåne, Stockholm och Västra Götaland

2015 utlyste regionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland ett samarbete under banderollen 3R FVM (Framtidens vårdmiljö) för att gemensamt upphandla ett nytt journalsystem. Gotland skulle också delta i Stockholms upphandling.

Skåne och sedan Västra Götalandsregionen drog sig dock ur samarbetet 2016. Cerner vann sedan upphandlingarna i både Skåne och Västra Götaland separat, med sitt journalsystem Millennium. Enligt ursprunglig planering skulle systemet sättas i drift i Skåne 2020, men det har enligt uppgifter från 2022 fördröjts till 2025. Anpassningarna av det amerikanska journalsystemet till svenska lagar och förhållanden har angetts som en viktig orsak till fördröjningen.

Trots att båda regionerna till slut valde samma journalsystem skilde sig tillvägagångssättet för hur upphandlingarna gick till. Region Skåne var tidigast med att genomföra upphandlingen men har sedermera fått betydande svårigheter med att anpassa Millennium till sina verksamheters behov. Västra Götalandsregionen inventerade först sina verksamheter och tog fram en mer omfattande kravställning som ingick i upphandlingen. Vidare inkluderade Västra Götaland sina kommuner för att ta fram kravställningen, för att ha ett sammanhållet journalsystem.

Stockholm lade till slut ner sin upphandling helt. 2021 angav man att man istället för att köpa ett enda stort journalsystem ska köpa in flera moduler som ska sättas ihop till ett journalsystem. Hittills har det inte presenterats några detaljer kring hur det kommer att se ut.

Hittat något fel eller vill du dela några tankar? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.