Introduktion till eHälsa

Publicerad:

Vad är eHälsa?

eHälsa är ett brett begrepp. Socialstyrelsen beskriver eHälsa som “att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa”.

Viktiga områden inom eHälsa är

 • standarder, interoperabilitet och integration – för att olika system ska kunna utbyta information med varandra
 • lagar som reglerar traditionell och digital vård
 • informationssäkerhet
 • elektroniska journalsystem
 • telemedicin
 • effektivisering och automatisering.

Läs mer: Lagar som påverkar eHälsa
Läs mer: Standarder inom eHälsa
Läs mer: Journalsystem i Sverige
Läs mer: Privata digitala vårdgivare i Sverige

Vilka fördelar kan eHälsa ha?

Digitalisering i hälso- och sjukvården innebär flera möjligheter för förbättring för vården, patienterna och samhället:

 • Tillgänglighet och jämlikhet: Patienter kan använda elektroniska tjänster oavsett var de befinner sig och vilken tillgång till fysisk vård de har.
 • Effektivitet: Manuella rutiner kan underlättas eller ersättas av elektroniska system.
 • Kvalitet: Datorer kan utnyttja stora datamängder för att upptäcka mönster och dra slutsatser. Datorer saknar också mänskliga brister som uttröttbarhet och partiskhet.
 • Säkerhet: eHälsa ger nya möjligheter till övervakning, informationsinhämtning och överföring av information i tid och rum.

Vilka svårigheter finns med eHälsa?

Vanligt förekommande svårigheter med att uppnå potentialen hos eHälsa är

 • bristande interoperabilitet som gör att information inte kan föras över mellan olika system
 • förändringsledning – det krävs ofta stora resurser för att införa nya system och rutiner
 • etiska och juridiska problem kring exempelvis vilka aktörer som ska ha tillgång till hälsoinformation
 • överdrivna förväntningar – att uppnå potentialen hos nya lösningar tar ofta tid, och många kan bli besvikna när man inte ser resultat direkt.

Läs mer: Kritik mot eHälsa

Vilka sysslar med eHälsa i Sverige?

En mängd aktörer ingår i Sveriges ekosystem för eHälsa:

 • regioner och kommuner som utvecklar och upphandlar eHälsotjänster
 • nationella myndigheter som E-hälsomyndigheten som samordnar arbete inom området
 • företag som apputvecklare och privata vårdgivare som skapar och tillhandahåller nya produkter och tjänster
 • patientföreningar som företräder patienters intressen
 • kapitalfonder som investerar i företag som de ser tillväxtpotential hos
 • inkubatorer och innovationshubbar som hjälper företag att utvecklas och nå ut med sina produkter
 • akademiska forskare som utvärderar och förbättrar eHälsa.

Läs mer: Akademisk forskning om eHälsa
Läs mer: Starta företag inom eHälsa

Hur kan jag lära mig mer?

eHälsa Sverige har ett flertal artiklar för dig som vill lära dig mer om eHälsa, oavsett om du är patient, utvecklare eller beslutsfattare. Dessutom har vi samlat utbildningar i eHälsa som du kan delta i.

Läs mer: Utbildningar inom eHälsa

Parentes: Hur skriver jag ordet “eHälsa” (eller “e-hälsa”)?

Både “eHälsa” och “e-hälsa” anses korrekta. Vi har valt att använda “eHälsa” för att det blir enklare att använda i ett internetdomännamn. Ofta används numera begreppet “digital hälsa” som synonym.

Hittat fel i artikeln eller har du andra synpunkter? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.