Starta företag inom eHälsa

Publicerad:

Har du en idé inom eHälsa som du vill kommersialisera? Här tipsar vi om viktiga aspekter att ha i åtanke när du startar företag.

Innehåll

Se till att ni kan regelverket

eHälsa kan vara en hårt reglerad bransch, så det är viktigt att ni känner till vilka regler som gäller för er produkt och verksamhet. Detta gäller särskilt om din produkt betraktas som en medicinteknisk produkt. Att av okunskap bryta mot reglerna kan bli väldigt dyrt i längden, både finansiellt och genom förlorat anseende.

Läs mer: Lagar som påverkar eHälsa

Ha en affärsplan

Det räcker inte med att ha en häftig produkt – exakt hur kommer ni att tjäna pengar på ert erbjudande? Sälja direkt till konsumenter, upphandlas av offentliga vårdgivare eller något annat? Vilka köpvolymer behöver ni komma upp i innan ni blir lönsamma? Vilka funktioner kommer ni att behöva ha i företaget i takt med att det växer? Vill ni nå ut internationellt, och vad kommer krävas tekniskt, organisatoriskt och i form av kapital för att ni ska lyckas med det? Dessa frågor och många fler därtill behöver ni kunna besvara för att föra organisationen i rätt riktning och att få investerare att vilja investera i er.

Läs mer: Intäktsmodeller för eHälsoföretag
Läs mer: Grunder i offentliga upphandlingar\

Skapa ett nätverk

För att förverkliga de flesta visioner krävs ett team. Genom ta initiativ och delta i evenemang kan ni få kontakt med eventuella anställda, kunder, samarbetspartner och rådgivare.

Läs mer: Evenemangskalender

Säkerställ finansiering

De flesta företag behöver någon form av investering innan de blir lönsamma. Det finns flera sätt att skaffa finansiering, från banklån till riskkapital. De har olika för- och nackdelar, och vilket som passar ditt företag bäst kan därför skilja sig åt.

Läs mer: Finansiering för startup-företag i eHälsa

Följ etablerade standarder

Genom att från början arbeta enligt etablerade standarder underlättar ni framtida interoperabilitet, vilket kan vara av stort värde för er och era kunder. Dessutom kan lagar eller kunder ställa krav på er att arbeta utifrån standarder för exempelvis kvalitet eller informationssäkerhet.

Att låta er certifieras enligt en standard ger er, men framför allt era kunder, tryggheten att veta att ni faktiskt uppfyller standardkraven. Tänk på att certifieringsorgan tar ut en avgift för certifiering och att certifieringsprocessen ofta är tidskrävande och görs i flera steg. Beroende på vilken standard ni vill certifiera er enligt kan certifieringsorganen även ha en väntetid. När företaget väl är certifierat görs vanligen regelbundna inspektioner för att företaget ska få ha kvar sin certifiering.

Läs mer: Standarder inom eHälsa
Läs mer: Utbildningar inom eHälsa

Sköt om företagets formalia

Det kan vara lockande att lägga all sin tid på att skapa sin produkt och att få ut den på marknaden, men företagets juridiska administration ska inte förglömmas. Se till att ha avtal på plats mellan delägare och att ni har kompetens att sköta bokföring och skatt. Detta kan spara er tärande konflikter på sikt.

Låt andra validera er lösning

Om ni vill sälja till vården kan det vara en stor fördel att ha bevis på att er lösning faktiskt ger utlovade resultat. Genom att utomstående experter validerar ert erbjudande kan ni mer trovärdigt förklara fördelarna med det. Det kan exempelvis gälla hälsoekonomi, upplevelser hos användare eller medicinska utfall. Utomstående experter kan exemplevis vara universitetsanknutna forskare.

Läs mer: Akademisk forskning om eHälsa

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.