Grunder i offentliga upphandlingar

Publicerad:

Vill du sälja din eHälsolösning till regioner eller kommuner? Eller arbetar du inom det offentliga och vill köpa in en eHälsalösning? Då gäller det att du har koll på reglerna om offentliga upphandlingar.

Innehåll

Vad är en offentlig upphandling?

När en offentlig institution såsom en region eller en kommun ska köpa in varor eller tjänster till över ett visst tröskelbelopp behöver det göras genom en upphandling. Inköp under tröskelvärdet kan göras genom direktupphandling, som det dock fortfarande finns formkrav för.

Offentliga upphandlingar styrs främst av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen bygger på ett EU-direktiv, vilket gör att liknande regler gäller i hela EU. Det finns databaser med offentliga upphandlingar i Sverige och EU.

Vad säger Lagen om offentlig upphandling?

Lagen innehåller fem principer:

  1. Likabehandling: Alla leverantörer ska ges så lika förutsättningar som möjligt. Alla måste till exempel få samma information om upphandlingen. Eventuella frågor från leverantörer ska besvaras så att alla kan ta del av svaren.
  2. Icke-diskriminering: Upphandlingar får inte utformas så att endast svenska leverantörer kan uppfylla kraven.
  3. Öppenhet (eller transparens): Upphandlingar ska vara offentliga. Dokument som beskriver upphandlingskrav ska vara tydligt formulerade och innehålla alla krav som ställs.
  4. Proportionalitet: Kraven som ställs vid en upphandling ska vara rimligt omfattande i förhållande till vad som ska upphandlas.
  5. Ömsesidigt erkännande: Intyg, betyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något annat EU-land måste godtas i Sverige.

Den upphandlande myndigheten ska fatta sitt beslut i första hand på bästa förhållandet mellan kvalitet och pris. Leverantören som bäst uppfyller detta tilldelas ett kontrakt.

Om man som leverantör anser att en upphandling har gått fel till kan man begära en överprövning. Begäran om överprövning ska lämnas in till tingsrätten inom tio dagar från tilldelningsbeslutet. Om Tingsrätten håller med om att upphandlingen gått fel till kan de bestämma att upphandlingen ska göras om.

Slutsatser

Det är viktigt att ständigt hålla LOU:s principer i åtanke under en offentlig upphandling så att man slipper potentiellt kostsamma och pinsamma fel. Denna artikel är inte heltäckande, och om ni funderar på att hålla eller delta i en offentlig upphandling bör ni konsultera en sakkunnig, exempelvis en jurist.

Hittat något fel eller har vi missat något viktigt? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.