Intäktsmodeller för eHälsoföretag

Publicerad:

Ett företags intäktsmodell beskriver hur företaget tjänar pengar. Oavsett hur genialisk din uppfinning är behöver ditt företag en fungerande intäktsmodell för att uppfinningen ska bidra till företagets framgång. Här beskriver vi olika konceptuella sätt som ditt eHälsoföretag kan tjäna pengar på.

Innehåll

Sälja direkt till konsumenter

Att sälja direkt till konsumenter (engelska: business to consumer, B2C) innebär att vilken privatperson som helst kan köpa din vara eller tjänst. Oftast är priset på varje försäljning ganska liten, men det kan uppvägas om tillräckligt många personer är villiga att köpa. Vanligen har man dock ett mer eller mindre specifikt kundsegment i åtanke, exempelvis seniorer som vill motionera mer eller föräldrar till småbarn med cystisk fibros.

Direktförsäljning

Direktförsäljning är det mest klassiska sättet att sälja till allmänheten. Konsumenter kan köpa ens varor eller tjänster styckvis. Det kan innebära att en kund köper en fysisk produkt eller betalar vid ett tillfälle för att få ladda ner en app.

Exempel: matbutiker, (online-)bokhandlar, viss mjukvara.

Prenumeration

I en prenumerationsmodell betalar konsumenten regelbundet en avgift för att få tillgång till din vara eller tjänst. En fördel jämfört med att sälja varor styckvis är att man slipper att anskaffa nya kunder för att säkerställa sina intäkter.

En variant av prenumerationsmodellen är freemium-modellen, som innebär att kunden får tillgång till en gratis grundfunktionalitet men kan betala för att få tillgång till bättre funktioner. Det är också vanligt att prenumeranten kan få en gratis eller rabatterad prövoperiod för att sedan förhoppningsvis vilja betala för tjänsten.

Exempel: Netflix, Spotify (premiumversionen), tidningar.

Sälja till organisationer

Att sälja till andra organisationer (engelska: business to business, B2B) innebär vanligen färre transaktioner än försäljning till konsumenter, men att värdet på varje transaktion ökar.

Upphandlingar

Inköp som görs genom upphandlingar följer ett bestämt förfarande, som normalt syftar till att få efterfrågad vara eller tjänst till ett så lågt pris som möjligt. Ofta ingår en sållning och budgivning bland potentiella leverantörer.

Offentliga upphandlingar görs enligt Lagen om offentlig upphandling, medan större företag ofta har interna regler för hur de sköter upphandlingar. Regelverket för offentliga upphandlingar anses ofta vara komplicerat, och både myndigheter och leverantörer bör se till att behärska lagstiftningen för att undvika misstag. Upphandlingar kan vara dyra att genomföra, och upphandlingar som görs fel kan behöva göras om.

Läs mer: Grunder i offentliga upphandlingar

Konsulttjänster

Konsultbolag tar vanligen betalt för varje timme som deras konsulter arbetar. Det finns således en inbyggd motsättning mellan kundens och leverantörens intressen, då den förstnämnda vill minimera konsulternas arbetade tid medan den sistnämnda vill maximera den. Konsulter används vanligen vid avgränsade projekt eller då det av andra anledningar saknas förutsättningar för en fast anställning.

Exempel: it-konsulter, juristbyråer

Reklamintäkter

Att sälja reklam kan vara en huvudsaklig eller kompletterande intäktskälla om man har en plattform med tillräckligt många besökare. Man kan inkludera standardreklam som Google Ads, som dock ger låg ersättning per användare. Har man tillräckligt många användare inom ett visst segment kan det vara mer lönsamt att ingå avtal med specifika kunder, som kan vara villiga att betala mer för att synas.

Exempel: Spotify (gratisversionen), tidningar.

Prenumeration

Prenumerationer. Vad prenumerationskostnaden baseras på kan variera - kostnaden kan exempelvis beräknas per installation, per användning, per klinik eller per region. Dessa olika variabler kan dessutom kombineras, så att en kund exempelvis betalar en fast grundkostnad plus en rörlig kostnad knuten till hur mycket tjänsten används. Dessa val kan få stora konsekvenser för vilka incitament som köparen får att använda tjänsten, så du bör fundera på vilket slags beteende du vill uppmuntra hos dina kunder.

Inom mjukvara hör man ofta förkortningen SaaS, som står för Software as a Service. Det innebär att köparen prenumererar på tillgång till ens mjukvara.

Specialvarianter

Privat sjukvård

Om ditt eHälsobolag tillhandahåller vård (exempelvis telemedicin) gäller samma intäktsmodeller som för privat vård, exempelvis följande:

  • Ersättning från regioner för utförda tjänster
  • Kapitering (årlig ersättning) för patienter listade på dina fysiska vårdcentraler
  • Patientavgifter
  • Utomlänsersättning om du behandlar patienter bosatta i en annan region

Ovanstående inkomstkällor kan betraktas som huvudsakligen B2B, medan patientavgifterna ses som B2C.

Franchise

En franchise innebär att en näringsidkare köper rätten att använda ett varumärke, en produkt eller ett koncept från dennes ägare. För näringsidkaren innebär det att man kan göra vinst på ett redan beprövat koncept och dra nytta av befintlig marknadsföring, distributionskedjor, osv, medan varumärkesinnehavaren får licensintäkter.

Exempel: McDonald’s, ICA.

Slutsatser

Att ha tänkt igenom hur ens företag ska tjäna pengar är fundamentalt för att bolaget ska överleva. Ovanstående ger en överblick av olika sätt att uppnå detta, men att kombinera olika intäktsmodeller är vanligt. Vidare kan olika modeller lämpa sig olika väl för olika länder.

Hittat något fel eller har vi missat någon intäktsmodell? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.