Finansiering för startup-företag inom eHälsa

Publicerad:

Om du vill starta ett företag inom eHälsa behöver du på något sätt täcka företagets kostnader innan det blir lönsamt. Utöver att själv täcka företagets kostnader finns flera sätt att finansiera företag, med olika för- och nackdelar.

Innehåll

Banklån

Precis som privatpersoner kan företag ta ut lån från banker, som förväntar sig att man betalar tillbaka lånet med ränta. Banker kan vara ovilliga att låna ut pengar till företag som förväntas ha svårt att betala tillbaka. Banken bedömer trovärdigheten hos företagets ägare, affärsplan och ekonomi för att besluta om att förutsättningarna för ett lån. Man får lämna en säkerhet till banken för att lånet ska kunna betalas tillbaka, exempelvis genom inteckning av en fastighet eller att en borgensman åtar sig att betala skulden om inte företaget kan.

Investeringar

Investerare betalar för en andel i företaget. Investerarna hoppas på att företaget kommer att öka i värde för att kunna sälja sina andelar vidare eller få ut aktieutdelning.

Investerare kan vara intresserade av att satsa pengar i olika stadier av ett företags utveckling. I en alldeles ny verksamhet kan investeraren kräva en relativt stor andel i företaget på grund av den höga risken att företaget misslyckas. Vid uppköp av mer mogna verksamheter kan investeraren exempelvis hoppas på att använda företagets tillgångar i en annan verksamhet eller att strukturera om verksamheten för att uppnå bättre avkastning.

Det finns olika typer av investerare:

  • Riskkapitalbolag
  • Förmögna privatpersoner
  • Större företag vars primära verksamhet inte är investeringar, t.ex. teknikbolag
  • Acceleratorer och inkubatorer

En fördel med externa investerare är att man kan få stora belopp. Vidare kan många investerare bidra med kunskap och kontakter utöver rent kapital. Nackdelen är att man går miste om en andel i sitt företag och därmed en del av den framtida avkastningen och eventuellt kontroll över företaget.

Läs mer: Riskkapital inom eHälsa
Läs mer: Inkubatorer för eHälsa

Anslag

Det finns många möjligheter att ansöka om finansiering utan krav på att ge ifrån sig ägarandelar i företaget. Ofta riktar sig anslag till företag som förväntas skapa arbetstillfällen eller annan samhällsnytta. Exempel på aktörer som kan utlysa anslag:

  • Myndigheter som Vinnova
  • Regioner
  • Stiftelser
  • Internationella organisationer

Vanligen har mottagaren av ett anslag en skyldighet att rapportera hur pengarna har förbrukats och hur arbetet fortskrider i förhållande till planen. Omfattningen av dessa krav kan variera, men man bör planera för ett administrativt merarbete om man får ett anslag.

Crowdfunding

Crowdfunding innebär att många privatpersoner investerar små summor i en verksamhet eller ett projekt. Crowdfunding riktar sig oftast till allmänheten och är därför främst aktuellt för tjänster eller produkter som köps av konsumenter. Det blir därigenom också ett sätt att testa efterfrågan för sin produkt på marknaden.

Det exakta upplägget kan skilja sig åt något, exempelvis rena donationer eller att investeringen ses som en förskottsbetalning av en produkt.

Exempel på crowdfunding-sajter:

Slutsats

Vilka finansieringssätt som är lämpliga för din verksamhet beror på ditt kapitalbehov, din produkt eller tjänst och ditt företags mognadsgrad. Oavsett vilken metod du väljer innebär det en hel del arbete och kräver att du kan sälja in ditt koncept väl till motparten som du vill ska stå för finansieringen.

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.