Akademisk forskning om eHälsa

Publicerad:

Intresserad av att läsa om eller bidra till akademisk forskning om eHälsa? Här samlar vi forskning vid svenska lärosäten.

Innehåll

Lärosäten och forskargrupper

Högskolan i Skövde

Forskare: Rose-Mharie Åhlfeldt
Projekt:

 • DOME - Deployment of online medical records and e-health services
 • DISO - Data Protection and Information Security in Organisations
 • Information Security Program 2020 - Methods and tools for deployment of Information Security Management System

Forskare: Hanife Rexhepi

Karlstads universitet

Grupp: eHälsa
Beskrivning: Aktiva inom konsoritierna DOME och NORDeHEALTH.

Linnéuniversitetet

Grupp: eHälsoinstitutet
Beskrivning: “eHälsoinstitutet är en mötesplats för forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom eHälsa, dvs. digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.”
Projekt:

 • Läkemedelsanvändning vid kranskärlssjukdom
 • Bättre livskvalitet för äldre med inriktning mot läkemedel, skeletthälsa och D-vitamin
 • Dåtida data för att förebygga framtida frakturer
 • eHälsoinstitutet studerar effekterna av den nationella läkemedelslistan (NLL)
 • God läkemedelsanvändning för äldre i Småland (GLAS)
 • eHälsa för hållbar vård och omsorg i Kronoberg
 • eHealth Arena
 • Erfarenheter av digital anamnesupptagning

Lunds universitet

Grupp: eHealth@LU
Beskrivning: Samarbete mellan forskare vid olika fakulteter vid Lunds universitet, offentlig sektor och företag.

Uppsala universitet

Grupp: Hälsovetenskap och eHälsa
Beskrivning: “Vi arbetar bl.a. med att identifiera, förutsäga och behandla sjukdomsrelaterade emotionella besvär hos de som drabbats av kroppslig sjukdom och deras närstående.”
Projekt:

 • Utveckling, testning, utvärdering och implementering av komplexa interventioner t.ex. e-Hälsa interventioner
 • Utveckling av metoder för att optimera rekrytering, adherence och rekrytering i forskningsstudier

Örebro universitet

Grupp: Centre for empirical research on information systems (CERIS)
Beskrivning: “Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS) utvecklar kunskap om informationssystems möjligheter och begränsningar när det gäller att stödja hur människor arbetar i, styr och utvecklar verksamheter.”

Samarbeten

Development of Online Medical records and E-health services (DOME)

Hemsida: https://domeconsortium.org/
Deltagare: Högskolan i Skövde, Karlstads universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet
Beskrivning: Samarbetet syftar till att bygga kunskap om implementation och användning av e-hälsotjänster.
Projekt:

 • NORDeHEALTH
 • Beyond implementation of eHealth
 • The Effects of Digitalisation on the Work Environment of Nurses (DISA)
 • NordWit
 • Patient-centred assessment of patients’ online access to electronic health records (PACESS)

Digital förvaltning

Hemsida: https://www.digitalforvaltning.se/
Deltagare: Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Umeå universitet
Beskrivning: Forskningskonsortium inom ramen för Swedish Center for Digital Innovation. Arbetar med en modell för att mäta och följa upp digital mognad i offentlig sektor.

Human, Technology & Organisation

Hemsida: https://www.htogroup.org/
Deltagare: Reykjaviks universitet och Uppsala universitet
Beskrivning: Forskningsgruppen studerar samband och dynamik mellan människor, teknik och organisation för att skapa kunskap som underlättar hållbar utveckling och användning av IT-system.
Projekt:

 • System development methods for a better digital work environment (STRIA)
 • Maximalt Uttryck – Minimalt INput (Mumin)
 • The Effects of Digitalisation on the Work Environment of Nurses (DISA)
 • Deployment of Online Medical Records and other Ehealth Services Consortium (DOME)
 • Motivation, attitude, learning and competencies (Marconi)
 • NordWit

Medtech Science & Innovation centre

Hemsida: https://medtech.uu.se/
Beskrivning: Samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.
Projekt:

 • Computer-assisted applications in medicine (CAIM)
 • Implementation science and eHealth

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.