Höjdpunkter från eHealth@LU 2023 - dag 1

Publicerad:

Första dagen av eHealth@LU symposium med temat ett internationellt perspektiv på kommersialisering av e-hälsa, och en diskussion kring frågan; vad främjar och hindrar kommersialiseringen av digitala tjänster, produkter och system inom hälso- och sjukvården.

Gudbjörg Erlingsdottír börjar med att hälsa alla välkomna och informerar om att eHealth@LU som plattform lämnat in sin slutrapport till Lunds universitet, däremot finns lite finansiering kvar för att genomföra bland annat detta symposium.

Innehåll

Trettio år av implementering på distans. Lärdomar från Storbritannien

James G Barlow (Professor i teknik och innovationsledning vid Imperial College Business School), berättar om sin resa inom eHälsa i Storbritannien och ger insikter om digitaliseringen av hälso- och sjukvården. En viktig lärdom är att skalning av projekt är en utmaning och det är lätt att fastna i pilotprojekt. Implementering av digitala lösningar inom hälso- och sjukvården är komplicerat eftersom det finns många intressenter att ta hänsyn till. I början kan det kännas ganska enkelt, men när man utvecklar en lösning utifrån verksamheten visar det sig ofta vara mer komplicerat än vad man trott.

En annan lärdom är att ha bättre evidens för att locka investerare och verksamheter, men samtidigt vara medveten om att det aldrig kommer att ses som tillräckligt. Man måste också hantera frågan om vem som ska betala för vad, hur implementeringen ska ske och hur kostnaderna ska fördelas.

För att skala upp digitala lösningar behövs nya samarbeten mellan hälso- och socialorganisationer. Leverantörer behöver också utveckla passande affärsmodeller för distansvård. Det finns dock nya utmaningar att ta hänsyn till, såsom lagerkvalitet, brist och anskaffning.

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården handlar om mycket mer än att bara utveckla tekniska lösningar. Det kräver en helhetssyn där man tar hänsyn till olika intressenter, implementeringsprocessen och kostnadsfördelningen. Men med rätt samarbeten och affärsmodeller kan digitaliseringen av hälso- och sjukvården skapa stora möjligheter för både patienter och vårdpersonal.

Med patienten i förarsätet – hur man använder DATA för att skapa mer värde i vården

Nasim Farrokhnia (MD PhD MBA, SR Branschrådgivare/Healthcare Executive Microsoft Västeuropa, ordförande för eHälsoläkare, en del av Svenska Läkarförbundet) presenterade bland annat den fjärde revolutionens möjligheter att skapa mer från mindre. I denna revolution är patienten i fokus och läkarens roll förändras från att vara “bra” till att bli en “guide” i vårdprocessen. Ledarskap är viktigt för att driva förändringen framåt och innovation är nödvändigt för att möjliggöra framsteg inom digitaliseringen. Inkubatorer behövs för att innovationen ska främjas. Interoperabilitet, likt lego, är lösningen på många problem och plattformar kan främja skalbara lösningar genom användning av enkla verktyg som “locode no code”, vilket finns med i Microsofts tjänsteutbud. Presentationens viktigaste budskap inkluderade att öka vården med hjälp av data, att erbjuda mervärde till patienter genom digitalisering av sjukvården, att interoperabilitet är nödvändigt och att förändringshantering är en viktig del av revolutionen.

Hinder för antagande av innovation inom hälso- och sjukvården

Loy Lobo (Forskare och föreläsare, Innovation Management in Healthcare, Imperial College Business School), en av de största hindren för antagandet av innovation inom hälso- och sjukvård är höga kostnader för inträde på marknaden, tillsammans med bevisbörda och regelefterlevnad. Dessutom finns det en fragmenterad marknad och höga försäljningskostnader, samt kraftfulla intressen och motstridande incitament. För att möta dessa problem måste man skapa en lösning som löser ett verkligt behov, och sedan hitta var den passar in i den komplexa organisationen som hälso- och sjukvården är. Detta innebär att man måste svara på frågor som var innovationen passar in i det nuvarande verksamhetsschemat, hur den påverkar processerna kring det och vilka relationer innovatören har för att påverka den förändring som krävs. Man måste också hitta en lösning på hur man kan sälja infrastrukturen till flera organisationer/verksamheter med olika intressen, eftersom det ofta inte finns någon egentlig vinst att en organisation ensam står för kostnaden. Slutligen är det viktigt att hitta sätt att få fram medel från en redan pressad budget, vilket kräver kreativa lösningar och samarbete mellan olika aktörer.

Valorisering av digitala hälsolösningar i Nederländerna

Jaap Trappenburg (Docent, The Healthcare Innovation Center, Utrecht University, Nederländerna) och Gerdi Janssen (Senior affärsutvecklare, The Healthcare Innovation Center, Utrecht University, Nederländerna) presenterade att digital Hälsa är en växande bransch och bland annat ökar nettovärdet stadigt för varje år. När akademikerna är klara med utvärderingar och pilotprojekt är nästa steg att kommersialisera. Men det har visat sig vara en stor utmaning att bygga upp en verksamhet från grunden baserat på den kunskap som skapats. För att främja entreprenörskap och se till att företaget börjar växa tidigare i processen, har Nederländerna valt att tidigarelägga privatiseringen i utvärderingsstegen som sker inom akademin. Många nya företag inom branschen har olika påståenden om vad deras produkter eller tjänster kan åstadkomma. Men det är viktigt att ha bevis för att faktiskt kunna styrka påståendena. Ett exempel på en vetenskaplig tjänst inom branschen är TINC (https://www.thinc.healthcare). Deras verksamhet bygger på att erbjuda vetenskaplig expertis och teknologi till företag inom hälsobranschen för att hjälpa dem att utveckla nya produkter och tjänster baserade på den senaste forskningen.

Läs om dag 2 av programmet här.

Hittat något fel eller vill du dela några tankar? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.