Kritik mot eHälsa

Publicerad:

Vi har skrivit om eHälsans fördelar och potential, men samtidigt är det viktigt att känna till kritik som riktas mot eHälsa och utmaningar som sektorn står inför. Därigenom kan tillverkare och inköpare av eHälsa föregå problem och maximera värde för slutanvändarna. Här beskriver vi vanligt återkommande kritik mot eHälsa och några förslag på hur man kan förebygga problemen. Detta kan ge uppslag både för tillverkare som vill förbättra sina produkter och för inköpare kring vilka krav man kan ställa för att undvika problem.

Innehåll

Bristande anpassning till användarnas verkliga förutsättningar och behov

Patienter är en bred grupp människor, och det kan vara svårt för utvecklare att sätta sig in i hur personer med annan erfarenhet av teknik, utbildningsnivå eller språkkunskaper kan uppfatta ens produkt. Om man bara skapar den produkt man själv skulle vilja använda riskerar man att många patienter använder produkten felaktigt eller inte klarar av att använda den alls. Det kan också visa sig att en stor del av patienterna helt enkelt inte är intresserade av ens produkt.

Samma resonemang gäller för produkter riktade mot vårdpersonal. Anställda inom vården kan variera mellan entusiastiska hobbyprogrammerare till teknikfientliga som längtar tillbaka till pappersjournalernas tid. Vill man få med sig alla behöver man göra det enkelt nog för de motvilliga, men intressant nog för de teknikvana.

Potentiella lösningar är

  • att involvera representativa slutanvändare i produkttestningen. Därmed stämmer utvecklarna av att deras produkt faktiskt fyller ett behov hos användaren, och att den kan användas som tänkt.
  • att följa standarder för produktutveckling och användarvänlighet.
  • att segmentera sin tänkta användargrupp, så att man inte försöker påtvinga sin produkt på grupper som aldrig kommer att vara intresserade. Detta leder oss dock in på nästa kritik:

Ojämlik vård

Trots att en av de teoretiska fördelarna med eHälsa är att tillgängliggöra vården för alla patienter finns en risk att bara de teknikvana (ofta yngre och friskare) utnyttjar dess möjligheter, medan de äldre och mer sjuka som inte behärskar IT utesluts. Statistiken visar att storstadsbor med nära till fysiska vårdinrättningar använder distanstjänster för vård mer än boende på glesbygden.

Potentiella lösningar är

  • återigen att involvera representativa slutanvändare och att följa standarder för användarvänlighet i sin produktutveckling. Genom att säkerställa att ens produkt är välanpassad till inkluderas så många användare som möjligt.
  • att engagera organisationer med kontakter till ens önskade användargrupp, exempelvis patientföreningar. De kan både ge råd om hur man utvecklar produkten och hjälpa med att nå ut till en bredare användargrupp.

Ersätter människor

Många är rädda för att tekniken kommer att ersätta människorna i vården. Kritiken kan höras både från patienter som upplever en risk för att vården blir kall och opersonlig och från vårdpersonal som är rädda för att bli av med sina arbeten.

Farhågorna kan minskas med lämplig kommunikation. Fokusera på tekniken som ett hjälpmedel för vårdpersonalen, inte en ersättare. Ord som “effektivisera” kan vara laddade och bör användas med försiktighet.

Bristande vetenskapligt underlag

Precis som med andra interventioner i vården bör eHälsa utvärderas avseende för- och nackdelar. För eHälsoprodukter som räknas som medicintekniska produkter utgör någon form av klinisk utvärdering ett krav. Utvärderingar som görs av en utomstående part anses generellt mer trovärdiga än när tillverkaren själv står för utvärderingen, så överväg samarbete med akademiska forskare inom eHälsa.

Datasäkerhet

Hälsorelaterad information som kan kopplas till en individ betraktas av GDPR som känsliga personuppgifter som är särskilt skyddsvärda. Läckage av personuppgifter från eHälsotjänster har skapat rikstäckande nyhetsrubriker, och frågetecken kring hantering av hälsodata har fördröjt implementeringen av åtskilliga it-system i vården. Det finns lagkrav och ett flertal standarder för datasäkerhet, som både tillverkare och köpare av eHälsoprodukter bör ha koll på.

Svårigheter att hitta prismodeller

Inom alla nya sektorer behöver innovatörer komma på hur de ska tjäna pengar på sina erbjudanden. Att finna en intäktsmodell som alla intressenter kan vara nöjda med kan vara svårt - som ett varnande exempel har diskussionen kring hur telemedicinleverantörer (“nätläkare”) ska kompenseras väckt starka känslor. Rätt kompetens, noggrann analys och dialog med (potentiella) kunder kan hjälpa en att nå fram till en lösning.

Slutsatser

Liksom alla andra innovativa branscher kommer eHälsa dra till sig både befogad och till synes obefogad kritik. Genom att lyssna på vad kritiker har att säga om eHälsa kan dess förespråkare arbeta proaktivt för att förebygga vanliga problem.

Hittat något fel eller vill du dela några tankar? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.