Implementation av eHälsolösningar del 3: miljö- och individfaktorer

Publicerad:

Del tre i serien om implementation av eHälsolösningar handlar om miljön som implementationen sker i. Denna kan vara svår att förändra och därmed något den som vill införa lösningen får anpassa sig till. Vi tar också upp hur egenskaper hos enskilda personer kan få positiva eller negativa konsekvenser för implementationen.

Rekommendationerna bygger på en översiktsartikel av Ross m.fl. För en översikt av ämnet, se del 1 av artikelserien.

Innehåll

Den yttre miljön

Den yttre miljön syftar på omständigheter i samhället som påverkar implementationen.

Politiskt sammanhang

Grundförutsättningarna för att införa ett eHälsolösning skapas ofta av politiska, juridiska och samhälleliga omständigheter. Finns det en politisk vilja att satsa på lösningen? Betraktas problemet som produkten ska lösa som prioriterat? Om inte kan man riskera att arbeta i motvind redan från start.

Omvänt kan politiker eller andra makthavare inom organisationer skapa incitament för företag att lösa prioriterade problem. Finansiella incitament kan innebära att avsätta budget för införandet, att ersätta utgifter i efterhand eller målbaserade incitamentsystem.

Lagstiftning

Som leverantör eller inköpare av eHälsoprodukter måste man ha koll på lagstiftningen som påverkar området. Korrekt datahantering är grundläggande, men även exempelvis regler för medicintekniska produkter kan ha stor betydelse.

Läs mer: Lagar som påverkar eHälsa
Läs mer: Är min eHälsoprodukt en medicinteknisk produkt?

Den inre miljön

Den inre miljön syftar på omständigheterna i organisationen där implementationen sker. Både delade värderingar hos mottagarna för implementationen (implementationsklimatet) och egenskaper hos enskilda personer kan påverka implementationens framgång.

Implementationsklimat

Kompatabiliteten mellan eHälsolösningen och organisationen den ska implementeras i är avgörande för implementationens framgång. En vanlig orsak till att implementationer misslyckas är att lösningen inte passar in i den dagliga kliniska verksamheten. Att förstå arbetsflödena och rutinerna i verksamheten är därför viktigt för att se till att lösningen passar in i vardagen.

Andra faktorer i verksamheten som påverkar implementationen:

  • engagerat ledarskap
  • tillgång till resurser lokalt - allt från tid för utbildning till adekvat IT-utrustning
  • utbildning och tillgång till kunskap och support.

Individer

Enskilda personers inställningar och ageranden kan ha stor betydelse för hur implementationen lyckas. Eldsjälar som entusiasmerar omgivningen underlättar implementationen, medan enstaka högljudda kritiker kan vara förödande.

Negativa inställningar bland individer kan bero på att man

  • inte förstår eller saknar förtroende för lösningen
  • ser förändring som ett hot mot ens nuvarande roll
  • betraktar lösningen som ett hot mot ens autonomi eller förhållandet mellan vårdpersonal och patient
  • räds ansvarsfrågor som kan uppkomma
  • har tidigare negativa erfarenheter av vad man uppfattar som liknande projekt.

Strategier för att motverka negativa attityder är utbildning, att inkludera slutanvändarna i lösningens utveckling och att kommunicera realistiska förväntningar.

Datorvanan bland dem som ska använda eHälsolösningen kan också spela en stor roll och bör vara något man tar hänsyn till redan i lösningens utformning och utveckling. Om datorvanan fortfarande är ett hinder kan man fråga sig om det behövs fler utbildningsinsatser eller om man helt enkelt ska acceptera att inte alla ska använda lösningen.

Läs vidare i den sista delen om implementationsprocessen.

Hittat något fel eller vill du dela några tankar? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.