Implementation av eHälsolösningar del 1: översikt

Publicerad:

Att föra in en eHälsolösning i sjukvården är ett omfattande arbete med många steg och inblandade intressenter. Även en bra produkt kan bli en flopp om införandet inte görs ordentligt. Här beskriver vi faktorer som man bör ta hänsyn till när man inför eHälsoprodukter. Rekommendationerna bygger på en översiktsartikel av Ross m.fl.

Innehåll

Vad innebär implementation av en eHälsolösning?

Att implementera en eHälsolösning innebär att sätta den i drift i en verklig klinisk situation. Det kan betyda allt från ett pilotförsök med ett fåtal patienter till att införa gemensamma datasystem för landets sjukvård. Det innefattar tekniska moment som leverans och installation samt utbildning av användare och kommunikation kring projektet. Man behöver också beakta hur implementationen påverkar existerande rutiner och medarbetare i vården.

Implementationen kan göras för att exempelvis uppnå högre effektivitet, säkerhet eller kvalitet. Innan man inför en eHälsolösning bör man ha klart för sig vad man hoppas få ut av implementationen och hur man ska bedöma om implementationen blivit en succé. Förväntar man sig att fler liv ska kunna räddas, eller är man nöjd om användarna uppger att de tycker att lösningen fungerar bra? Man bör ha en plan med tydliga kriterier för hur framgång ska mätas.

Om man inte får de resultat man hoppades på från början bör man fråga sig om det berodde på produkten eller på implementationen. En dålig produkt skapar inget mervärde även om implementationen sköts föredömligt, medan en bra produkt som har införts dåligt kanske ändå kan vara användbar om den infördes på rätt sätt.

Faktorer som påverkar implementation av eHälsolösningar

Ross m.fl. delade upp faktorer som påverkar implementation av eHälsoprodukter i fem kategorier:

  • Innovationens egenskaper: Själva produktens egenskaper, exempelvis hur pass komplex den är att använda och hur väl den kan anpassas för olika situationer och användare.
  • Yttre miljö: Exempelvis sociala och politiska faktorer som påverkar införandet.
  • Inre miljö: Förutsättningarna i sammanhanget som lösningen ska användas i, exempelvis ett specifikt sjukhus.
  • Individer: Enskilda användares kunskapsnivå, föreställningar och attityder.
  • Process: Stegen som ingår i att införa eHälsolösningen.

Dessutom anger vissa forskare tid som en ytterligare en faktor.

I de kommande tre artiklarna i serien kommer vi att titta närmare på varje kategori av faktorer. Läs del två om innovationens egenskaper här.

Hittat något fel eller vill du dela några tankar? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.