Journalsystem i Sverige 2022

Uppdaterad: (Publicerad: )

Elektroniska journalsystemen är centrala för Sveriges vård och något som de flesta aktörer inom eHälsa behöver förhålla sig till.

Innehåll

Karta över Sveriges journalsystem

Idag används sex journalsystem i den regionalt styrda vården. 18 regioner använder samma journalsystem inom primärvård och på sjukhus, medan tre regioner använder olika system.

Region Primärvård Sjukhus Planerat
Region Blekinge NCS Cross NCS Cross Cosmic
Region Dalarna TakeCare TakeCare Cosmic
Region Gotland TakeCare TakeCare -
Region Gävleborg PMO Melior Cosmic
Region Halland VAS VAS Cosmic
Region Jämtland Härjedalen Cosmic Cosmic -
Region Jönköpings län Cosmic Cosmic -
Region Kalmar län Cosmic Cosmic -
Region Kronoberg Cosmic Cosmic -
Region Norrbotten VAS VAS Cosmic
Region Skåne PMO Melior Millennium
Region Stockholm TakeCare TakeCare -
Region Sörmland NCS Cross NCS Cross Cosmic
Region Uppsala Cosmic Cosmic -
Region Värmland Cosmic Cosmic -
Region Västerbotten NCS Cross NCS Cross Cosmic
Region Västernorrland NCS Cross NCS Cross Cosmic
Region Västmanland Cosmic Cosmic -
Region Örebro län NCS Cross NCS Cross Cosmic
Region Östergötland Cosmic Cosmic -
Västra Götalandsregionen AsynjaVisph Melior Millennium

Karta över journalsystem

Vissa privata vårdgivare använder journalsystem som skiljer sig från den offentligt styrda vården i respektive region. Exempelvis använder Sankt Görans sjukhus i Stockholm Cosmic snarare än TakeCare, som används av den offentliga vården.

Så ritas kartan om

Ett flertal regioner planerar att byta ut sina journalsystem. Inom några år kommer flertalet regioner att använda Cambio Cosmic, men storregionerna Skåne och Västra Götaland har valt Cerner Millennium. Stockholm och Gotland har ännu inte beslutat sig.

Karta över planerade journalsystem

Om journalsystemen

AsynjaVisph

Se TakeCare.

Cosmic

Leverantör: Cambio
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus
Används i: Jämtland Härjedalen, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg, Uppsala, Värmland, Västmanland, Östergötland

Modulbaserat journalsystem, där de olika modulerna kan installeras oberoende av varandra. Kommer att införas i ytterligare nio regioner.

Melior

Leverantör: Oracle Cerner
Vårdnivå: Sjukhus
Används i: Gävleborg, Skåne, Västra Götaland

Infördes på 90-talet med Siemens som leverantör. 2015 köptes Siemens Health Services upp av Cerner, som har fortsatt att förvalta lösningen.

Millennium

Leverantör: Oracle Cerner
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus
Används i: Planerat att införas i Skåne och Västra Götalandsregionen

Amerikanska Millennium introducerades 1997. Det är planerat att systemet ska bli en gemensam lösning för primär- och sjukhusvård i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

NCS Cross

Leverantör: Evry
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus
Används i: Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro län

NCS Cross (tidigare SysTeamCross) utvecklades ursprungligen av IBM och Landstinget Sörmland. Sussa samverkan (strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer) är ett samarbete mellan fem regioner som började 1990-talet, bland annat för att förvalta NCS Cross.

Profdoc Medical Office (PMO)

Leverantör: CompuGroup Medical (CGM)
Vårdnivå: Primärvård, Kommunal
Används i: Gävleborg, Skåne

TakeCare/AsynjaVisph

Leverantör: CompuGroup Medical (CGM)
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus (i VGR bara i primärvård)
Används i: Dalarna, Gotland, Stockholm, Västra Götaland

VårdAdministrativt System (VAS)

Leverantör: Region Norrbotten och Region Halland
Används i: Halland, Norrbotten

VAS utvecklades under 80-talet av Norrbottens Läns Landsting.

Övriga journalsystem

Utöver de större upphandlade systemet används även andra journalsystem inom specialistvård, kommunal vård och privat vård.

amPHI

Leverantör: Dedalus
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus (Ambulans)

Består av ambulansjournal, beslutsstöd och säker autentisering, EKG/monitorering.

CGM J4

Leverantör: CompuGroup Medical (CGM)
Vårdnivå: Företagshälsovård, primärvård & specialistvård

Infomedix

Leverantör: Tieto
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus

Journalia

Leverantör: Journalia AB
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus (Specialistvård)

System anpassade för diabetesvården, hjärtvården, waranmottagningar och cytostatikabehandlingens vårdkedja.

LifeCare

Leverantör: Tietoevry
Vårdnivå: Kommunal

Ett komplett verksamhetssystem för kommunal äldreomsorg och hemsjukvård. Med ett stort utbud av tjänstemoduler finns lösningar för ansökan, handläggning, utförare, planering, mobil omsorg, särskilt boende, avgifter/ersättning/statistik och välfärdsteknologi.

Obstetrix

Leverantör: Oracle Cerner
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus (Mödrahälsovården)

Journalsystem som används för att dokumentera utförd och planerad vård inom prevention, mödravård och obstetrik.

Paratus

Leverantör: CSAM
Vårdnivå: Sjukhus (Akutvård)

Används främst av ambulanssjukvården, akutmottagningarna, TIB och särkild sjukvårdsledning.

Procapita

Leverantör: Tieto
Vårdnivå: Kommunal

Se Lifecare.

Prorenata

Leverantör: Prorenata AB
Vårdnivå: Kommunal

Webbaserad dokumentationsplattform som är utvecklad för att passa behoven för olika typer av verksamheter som behöver föra journal, till exempel elevhälsan.

T4

Leverantör: Carestream Dental AB
Vårdnivå: Tandvården

Används i nuläget av 12 regioner och 4 tandvårdshögskolor samt ett par privata aktörer inom svensk tandvård.

Treserva hälsoärende

Leverantör: CGI
Vårdnivå: Kommunal

Ett gemensamt system för hela socialtjänsten, inklusive kommunal hälso- och sjukvård.

Webdoc

Leverantör: Carasent Sverige AB
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus (Specialistvård)

System som används på över 600 privata vårdmottagningar inom både primärvård och specialistvård. Svensktillverkat journalsystem som säljs som SaaS-lösning.

Vidare läsning

Läs mer: 2021-10-13 Nästan två av tre regioner ska få nya journalsystem (Dagensmedicin)
Läs mer: 2023-01-25 Nästa år byter halva Sverige journalsystem (Läkartidningen)

Hittat fel i artikeln eller saknas något journalsystem? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.