Journalsystem i Sverige 2022

Uppdaterad: (Publicerad: )

Elektroniska journalsystemen är centrala för Sveriges vård och något som de flesta aktörer inom eHälsa behöver förhålla sig till.

Innehåll

Karta över Sveriges journalsystem

Idag används sex journalsystem i den regionalt styrda vården. 18 regioner använder samma journalsystem inom primärvård och på sjukhus, medan tre regioner använder olika system.

Region Primärvård Sjukhus Planerat
Region Blekinge NCS Cross NCS Cross Cosmic
Region Dalarna TakeCare TakeCare Cosmic
Region Gotland TakeCare TakeCare -
Region Gävleborg PMO Melior Cosmic
Region Halland VAS VAS Cosmic
Region Jämtland Härjedalen Cosmic Cosmic -
Region Jönköpings län Cosmic Cosmic -
Region Kalmar län Cosmic Cosmic -
Region Kronoberg Cosmic Cosmic -
Region Norrbotten VAS VAS Cosmic
Region Skåne PMO Melior Millennium
Region Stockholm TakeCare TakeCare -
Region Sörmland NCS Cross NCS Cross Cosmic
Region Uppsala Cosmic Cosmic -
Region Värmland Cosmic Cosmic -
Region Västerbotten NCS Cross NCS Cross Cosmic
Region Västernorrland NCS Cross NCS Cross Cosmic
Region Västmanland Cosmic Cosmic -
Region Örebro län NCS Cross NCS Cross Cosmic
Region Östergötland Cosmic Cosmic -
Västra Götalandsregionen AsynjaVisph Melior Millennium

Karta över journalsystem

Vissa privata vårdgivare använder journalsystem som skiljer sig från den offentligt styrda vården i respektive region. Exempelvis använder Sankt Görans sjukhus i Stockholm Cosmic snarare än TakeCare, som används av den offentliga vården.

Så ritas kartan om

Ett flertal regioner planerar att byta ut sina journalsystem. Inom några år kommer flertalet regioner att använda Cambio Cosmic, men storregionerna Skåne och Västra Götaland har valt Cerner Millennium. Stockholm och Gotland har ännu inte beslutat sig.

Karta över planerade journalsystem

Om journalsystemen

AsynjaVisph

Se TakeCare.

Cosmic

Leverantör: Cambio
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus
Används i: Jämtland Härjedalen, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg, Uppsala, Värmland, Västmanland, Östergötland

Modulbaserat journalsystem, där de olika modulerna kan installeras oberoende av varandra. Kommer att införas i ytterligare nio regioner.

Melior

Leverantör: Cerner
Vårdnivå: Sjukhus
Används i: Gävleborg, Skåne, Västra Götaland

Infördes på 90-talet med Siemens som leverantör. 2015 köptes Siemens Health Services upp av Cerner, som har fortsatt att förvalta lösningen.

Millennium

Leverantör: Cerner
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus
Används i: Planerat att införas i Skåne och Västra Götalandsregionen

Amerikanska Millennium introducerades 1997. Det är planerat att systemet ska bli en gemensam lösning för primär- och sjukhusvård i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

NCS Cross

Leverantör: Evry
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus
Används i: Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro län

NCS Cross (tidigare SysTeamCross) utvecklades ursprungligen av IBM och Landstinget Sörmland. Sussa samverkan (strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer) är ett samarbete mellan fem regioner som började 1990-talet, bland annat för att förvalta NCS Cross.

Profdoc Medical Office (PMO)

Leverantör: CompuGroup Medical
Vårdnivå: Primärvård
Används i: Gävleborg, Skåne

TakeCare/AsynjaVisph

Leverantör: CompuGroup Medical
Vårdnivå: Primärvård/sjukhus (i VGR bara i primärvård)
Används i: Dalarna, Gotland, Stockholm, Västra Götaland

VårdAdministrativt System (VAS)

Leverantör: Region Norrbotten och Region Halland
Används i: Halland, Norrbotten

VAS utvecklades under 80-talet av Norrbottens Läns Landsting.

Hittat fel i artikeln? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.