Individuella patientöversikter

Publicerad:

Individuella patientöversikter (IPÖ) har på sistone växt fram som ett komplement till traditionella journalsystem.

Innehåll

Vad är en individuell patientöversikt?

Cancercentrum har definierat en IPÖ enligt följande:

”Individuell patientöversikt (IPÖ) är ett nationellt IT-stöd för att samla in och visualisera ett flertal viktiga uppgifter om en patients sjukdoms- och behandlingshistorik.”

Skillnaden mot journalsystem är främst att IPÖ:n presenterar en mer begränsad mängd information om patienten som struktureras i en viss ordningsföljd. Det ska särskilt underlätta för att ta hand om patienter med mycket omfattande journaler, exempelvis cancerpatienter som har fått behandling under lång tid. En vidare fördel är att IPÖ:n kan innefatta information från flera olika källor, exempelvis formulär som patienten fyller i inför besök. IPÖ:n ska alltså ses som ett komplement till journalsystem snarare än en ersättare.

Vilka fördelar har individuella patientöversikten?

En av de främsta fördelarna som framhålls med IPÖ är att de kan underlätta för vårdpersonal att få tag i rätt information när de behöver den. Traditionella journalsystem framställer information kronologiskt, ofta uppdelat på klinik och personalkategori som har skrivit anteckningarna. IPÖ:n filtrerar och kategoriserar information för att vårdpersonalen enklare ska hitta vad de behöver.

Detta undersöktes i en svensk studie där tiden det tog för läkare och sjuksköterskor att få fram patientinformation från journalsystem respektive IPÖ för prostatacancer mättes. Journalsystemen var Cosmic och Melior. Det tog i snitt åtta minuter att inhämta informationen i IPÖ:n jämfört med 21 och 25 minuter i respektive journalsystem. Vidare fick IPÖ:n höga betyg för användarvänlighet av vårdpersonalen.

Läs mer: Journalsystem i Sverige

IPÖ:er har också lyfts fram som en möjlighet för patienter att vara delaktiga i sin vård genom att informationen blir mer lättillgänglig, särskilt sedan IPÖ började erbjudas patienter via 1177 i april 2022. Översikten kan också underlätta planering kring och med patienter.

Läs mer: Cancercentrum: Nu lanseras IPÖ patientvy – möjlighet för patienter att se sin IPÖ via 1177.se

Hittat något fel eller vill du dela några tankar? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.