Risker för patientsäkerhet med eHälsa

15/11 2022

eHälsa kan ha många fördelar, men eHälsa kan också ge upphov till risker och kritik. I en artikel i tidskriften Digital Medicine (del av Nature Publishing Group) tar författarna upp potentiella riskområden inom eHälsa.

Vad är Vision e-Hälsa 2025? Del 1: historik

31/10 2022

Vision e-Hälsa 2025 säger att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter. Hur har visionen utvecklats och tagit form?

X-Road - ryggraden i e-Estland

18/10 2022

Estland har länge legat i framkant när det gäller digitalisering av inte bara vården, utan av samhället i stort. Grunden till digitaliseringen är ett interoperabilitetssystem som heter X-Road. Vad kan vi i Sverige lära oss av det?

WHO Europas plan för digital hälsa

4/10 2022

I september 2022 antog Världshälsoorganisationen (WHO) Europa en plan för digital hälsa. Vad innebär det för eHälsa i Sverige och Europa?

Digitala veterinärer

20/9 2022

eHälsa är inte bara för människor. Om du behöver en snabb professionell bedömning av husdjur eller boskap kan du kontakta någon av följande “nätveterinärer”.

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.