Litteratur om eHälsa

Publicerad:

Vi har är sammanställt aktuell litteratur inom eHälsa som kan hjälpa dig att få en djupare förståelse för ämnet. Alla rekommendationer har lästs av redaktionen.

Innehåll

Allmänt om eHälsa

E-hälsa: innovationer, metoder, interventioner och perspektiv

Författare: Gard, G. & Melander Wikman, A.
År: 2012
Boken definierar eHälsa och andra begrepp inom ämnet. Boken ger läsaren en grundförståelse för varför eHälsa används och vilka underbegrepp som finns - telehälsa, mHälsa, m.m.

Grundbok i eHälsa


Författare: Hofflander, M.
År: 2020
Denna bok ger en grundlig introduktion till eHälsa i det samtida Sverige. Boken fokuserar på implementeringen och organisationsperspektiv, vilket framställer hur komplext det är att arbeta med eHälsa inom bland annat offentlig verksamhet. Är du ny till eHälsa kan denna bok rekommenderas som första läsning.

På tal om e-hälsa


Författare: Erlingsdóttir, G. & Sandberg, H. (redaktörer)
År: 2019
Boken fokuserar på samverkan mellan akademin, vården och företag kring eHälsa i Sverige. Den är skriven av sex författare från olika läroverk, vilket ger ett flertal olika perspektiv. Innehållet är fortfarande högst aktuellt och fungerar väl som introduktion till eHälsa.

Implementering av eHälsa

Intraprenören: nyckeln till innovation - hur man leder kreativa medarbetare

Författare: Stjärne, B.
År: 2017
Intraprenören är en innovativ personen inuti en organisation som ständigt arbetar med förbättringar för sig själv, kollegor eller organisationen - en entreprenör som är anställd och verkar inuti en redan etablerad organisation. Boken beskriver även hur ledarskap och arbetsmiljö kan främja innovativa organisationer.

Key Advances in Clinical Informatics: Transforming Health Care through Health Information Technology


Författare: Sheikh, A., Cresswell, K. M., Wright, A. & Bates, D. W.
År: 2017
Boken ger en mer internationell bild av eHälsa och introducerar andra som är högst aktuella inom eHälsa. Önskas en introduktion till eHälsa i Sverige finns andra lämpligare böcker i denna lista.

Managing Technological Change: Organizational Aspects of Health Informatics

Författare: Lorenzi, N. M. & Riley, R. T.
År: 2004
Denna bok tar upp komplexiteten i stora verksamheter såsom offentlig sjukvård och hur teknisk förändring kan genomföras i dem.

Teknik i praktisk sjukvård


Författare: Jacobson, B. & Öberg, P. Å.
År: 2003
Ett relaterat begrepp till eHälsa är medicinteknik. Boken ger en grundlig bild över den vanligaste medicintekniken som används i hälso- och sjukvården.

Välfärdsinnovation

Författare: Lubanski, N.
År: 2015
Varför ska vi utveckla eHälsa och när är det bra att satsa pengar? Boken tar upp dilemmat att kriser skapar behov av förändring medan resurserna finns när läget är stabilt.

Utvärdering som hantverk: bortom mallar och manualer


Författare: Forss, K.
År: 2014
All förändring - implementering, uppgradering eller avveckling - behöver utvärderas för att skapa kunskap och underlag för beslutsfattare. Denna bok går igenom hur du kan utvärdera ditt och andras arbete med eHälsa.

Patientperspektiv

Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again


Författare: Topol, E. J.
År: 2019
Eric Topol sammanfattar vad artificiell intelligens kan innebära för medicinen och varför det nyligen har blivit ett så omdebatterat ämne.

Patientens pris: ett reportage om den svenska sjukvården och marknaden

Författare: Zaremba, M., Lind, M., Ahlbäck Öberg, S. & Widmalm, S.
År: 2013
Boken handlar om ersättningssystemet inom sjukvården och hur de kan utnyttjas.

Patientsäkerhet: Teori och praktik


Författare: Ödegård, S.
År: 2014
eHälsa kräver riskhantering för att upprätthålla patientsäkerheten. Då det inte går att uppnå riskfrihet, behöver tillverkare och användare bedöma risker i förhållande till nytta och arbeta för att förebygga oacceptabla risker. Denna bok tar upp lagliga och teoretiska perspektiv på hantering av patientsäkerhetsrisker. Boken exemplifierar med verkliga händelser för att kunna härleda värdet av teorin kring riskhantering.

The Patient Will See You Now: The Future of Medicine Is in Your Hands


Författare: Topol, E. J.
År: 2016
Med eHälsa skapas möjligheter att bedriva hälso- och sjukvård på nya sätt. Sjukdomar kan förebyggas istället för att behandlas. Relationen mellan vårdpersonal och patient förändras i och med att vårdens kunskapsövertag raderas. Denna bok tar upp och skakar om vad vården och samhället innan tog för givet och ger dig verktyg för att delta i nästa generations eHälsa.

Hittat något fel eller har vi missat någon bra bok? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.