Vetenskapliga tidskrifter inom eHälsa

Publicerad:

Vill du läsa om den senaste forskningen inom eHälsa eller kanske få din egen forskning publicerad? Här samlar vi akademiska tidskrifter som berör ämnet.

Tidskrifter inom eHälsa med högst impact factor.

Innehåll

ACM Transactions on Computing for Healthcare

Utgivare: ACM
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja, för extrakostnad
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 900 - 1700 för open access
Hemsida: https://www.thieme.com/books-main/clinical-informatics/product/4433-aci-applied-clinical-informatics

Applied Clinical Informatics

Utgivare: Thieme
Impact factor (2020): 2,342
Open access: Ja, för extrakostnad
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: EUR 2500 för open access
Hemsida: https://www.thieme.com/books-main/clinical-informatics/product/4433-aci-applied-clinical-informatics

ACI Open

Utgivare: Thieme
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: Valfri
Hemsida: https://www.thieme.com/books-main/product/4339-aci-open

Artificial Intelligence in Medicine

Utgivare: Elsevier
Impact factor: 5,326
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 3050 för open access
Hemsida: https://www.sciencedirect.com/journal/artificial-intelligence-in-medicine

BMC Medical Informatics and Decision Making

Utgivare: Springer Nature
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: EUR 1890
Hemsida: https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/

BMJ Health & Care Informatics

Utgivare: BMJ
Impact factor (2021): Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: GBP 1500
Hemsida: https://informatics.bmj.com/

BMJ Innovations

Utgivare: BMJ
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: GBP 1500
Hemsida: https://innovations.bmj.com/

Cardiovascular Health Digital Journal

Utgivare: Heart Rhythm Society
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 2800
Hemsida: https://www.cvdigitalhealthjournal.com/

Computers Informatics Nursing

Utgivare: Wolters Kluwer
Impact factor: 1,985
Open access: Ja, för extrakostnad
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: Open access för USD 2470 - 2920
Hemsida: https://journals.lww.com/cinjournal/pages/default.aspx

Clinical eHealth

Utgivare: KeAi Communications
Impact factor (2021): 4,589
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 995
Hemsida: https://www.sciencedirect.com/journal/clinical-ehealth

Computer Methods and Programs in Biomedicine

Utgivare: Elsevier
Impact factor (2021): 5,428
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 2800 för open access
Hemsida: https://www.journals.elsevier.com/computer-methods-and-programs-in-biomedicine

Computers in Biology and Medicine

Utgivare: Elsevier
Impact factor (2021): 4,589
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 2230 för open access
Hemsida: https://www.journals.elsevier.com/computers-in-biology-and-medicine

Digital Biomarkers

Utgivare: Karger
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: EUR 675 - 850
Hemsida: https://www.ijdigitalhealth.com/

Digital Health

Utgivare: SAGE Journals
Impact factor (2021): 3,495
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1125
Hemsida: https://journals.sagepub.com/home/dhj

Digital Medicine

Utgivare: Wolters Kluwer
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: Gratis
Hemsida: https://www.digitmedicine.com/

European Heart Journal - Digital Health

Utgivare: Oxford University Press
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: EUR 1390 - 2781
Hemsida: https://academic.oup.com/ehjdh

Health Data Science

Utgivare: AAAS
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: Gratis
Hemsida: https://spj.sciencemag.org/journals/hds/

Health Informatics Journal

Utgivare: SAGE Journals
Impact factor: 2,681
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1125
Hemsida: https://journals.sagepub.com/home/jhi

Health Policy and Technology

Utgivare: Elsevier
Impact factor (2021): 1,931
Open access: Ja, för extrakostnad
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 3000 för open access
Hemsida: https://www.journals.elsevier.com/health-policy-and-technology

IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics

Utgivare: IEEE
Impact factor (2020): 5,772
Open access: Ja, till extrakostnad
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1750 för open access
Hemsida: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6221020

Informatics for Health and Social Care

Utgivare: Taylor & Francis
Impact factor (2020): 2,439
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: EUR 2920
Hemsida: https://www.tandfonline.com/toc/imif20/current

Intelligence-Based Medicine

Utgivare: Elsevier
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja, till extrakostnad
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1500 för open access
Hemsida: https://www.journals.elsevier.com/informatics-in-medicine-unlocked

Interactive Journal of Medical Research

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor (2021): Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1750
Hemsida: https://www.i-jmr.org/

International Journal of Digital Healthcare

Utgivare: IJS Press
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: GBP 795
Hemsida: https://www.ijdigitalhealth.com/

International Journal of Medical Informatics

Utgivare: Elsevier
Impact factor (2021): 4,046
Open access: Ja, till extrakostnad
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: GBP 2045 för open access
Hemsida: https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-medical-informatics

International Journal of Technology Assessment in Health Care

Utgivare: Cambridge University Press
Impact factor (2020): 2,188
Open access: Ja, till extrakostnad
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 3310 för open access
Hemsida: https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology-assessment-in-health-care

Iproceedings

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: Gratis, men publicerar enbart abstrakt, postrar och liknande
Hemsida: https://www.iproc.org/

Frontiers in Digital Health

Utgivare: Frontiers Media
Impact factor (2021): Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 0 - 1900
Hemsida: https://www.frontiersin.org/journals/digital-health

Journal of Biomedical Informatics

Utgivare: Elsevier
Impact factor (2021): 6,317
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 2950 för open access
Hemsida: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-biomedical-informatics

Journal of Biomedical Semantics

Utgivare: Springer Nature
Impact factor (2021): 2,160
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: EUR 1290
Hemsida: https://jbiomedsem.biomedcentral.com/

Journal of Healthcare Informatics Research

Utgivare: Springer Nature
Impact factor (2021): Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: EUR 2190
Hemsida: https://www.springer.com/journal/41666

Journal of Medical Internet Research

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor (2021): 5,43
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 2950
Hemsida: https://www.jmir.org/

Journal of Medical Systems

Utgivare: Springer Nature
Impact factor (2020): 4,460
Open access: Ja, för extrakostnad
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: EUR 3060 för open access
Hemsida: https://www.springer.com/journal/10916

Journal of Mobile Technology in Medicine

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: Gratis
Hemsida: https://www.journalmtm.com/

Journal of Telemedicine and Telecare

Utgivare: SAGE Journals
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: Gratis
Hemsida: https://journals.sagepub.com/home/jtt

Journal of the International Society for Telemedicine and eHealth

Utgivare: International Society for Telemedicine and eHealth} Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: Gratis
Hemsida: https://journals.ukzn.ac.za/index.php/JISfTeH/index

JMIR Aging

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1500
Hemsida: https://aging.jmir.org/

JMIR Bioinformatics and Biotechnology

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: Gratis
Hemsida: https://bioinform.jmir.org/

JMIR Biomedical Engineering

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: 1500
Hemsida: https://biomedeng.jmir.org/

JMIR Cancer

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1750
Hemsida: https://cancer.jmir.org/

JMIR Cardio

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: 1500
Hemsida: https://cardio.jmir.org/

JMIR Challenges

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: Gratis
Hemsida: https://challenges.jmir.org/

JMIR Dermatology

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1750
Hemsida: https://diabetes.jmir.org/

JMIR Diabetes

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: Gratis
Hemsida: https://derma.jmir.org/

JMIR Infodemiology

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1500
Hemsida: https://infodemiology.jmir.org/

JMIR Formative Research

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: 1900
Hemsida: https://formative.jmir.org/

JMIR Human Factors

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1750
Hemsida: https://humanfactors.jmir.org/

JMIR Medical Education

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1750
Hemsida: https://mededu.jmir.org/

JMIR Medical Informatics

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: 4,14
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1900
Hemsida: https://medinform.jmir.org/

JMIR mHealth and uHealth

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor (2021): 4,77
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 2850
Hemsida: https://mhealth.jmir.org/

JMIR Mental Health

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor (2021): 4,39
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 2500
Hemsida: https://mental.jmir.org/

JMIR Nursing

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1500
Hemsida: https://nursing.jmir.org/

JMIR Pediatrics and Parenting

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1500
Hemsida: https://pediatrics.jmir.org/

JMIR Perioperative Medicine

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: Gratis
Hemsida: https://periop.jmir.org/

JMIR Public Health and Surveillance

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor (2021): 4,11
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1900
Hemsida: https://publichealth.jmir.org/

JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1750
Hemsida: https://rehab.jmir.org/

JMIR Research Protocols

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 950 - 1900
Hemsida: https://www.researchprotocols.org/

JMIR Serious Games

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: 4,14
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1900
Hemsida: https://games.jmir.org/

Journal of Medical Internet Research

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor (2021): 5,43
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 3465 för open access
Hemsida: https://www.jmir.org/

Journal of the American Medical Informatics Association

Utgivare: American Medical Informatics Association
Impact factor (2020): 4,497
Open access: Ja, för extrakostnad
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 2950
Hemsida: https://www.jmir.org/

Journal of Participatory Medicine

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 1500
Hemsida: https://jopm.jmir.org/

Medicine 2.0

Utgivare: JMIR Publications
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 450 (men enbart öppen för författare som har presenterat vid kongressen Medicine 2.0)
Hemsida: https://www.medicine20.com/

mHealth

Utgivare: AME Publishing Company
Impact factor: Ej publicerat
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 690
Hemsida: https://mhealth.amegroups.com/

npj Digital Medicine

Utgivare: Springer Nature
Impact factor (2-årig, 2020): 11,653
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: EUR 1015 - 2490
Hemsida: https://www.nature.com/npjdigitalmed/

PLOS Digital Health

Utgivare: Public Library of Science (PLOS)
Impact factor: Ej publicerat} Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 4000
Hemsida: https://www.nature.com/npjdigitalmed/

Telemedicine and e-Health

Utgivare: Mary Ann Liebert
Impact factor (2020): 3,536
Open access: Ja, för extrakostnad
Kostnad för att skicka in: USD 49 Kostnad för att publicera: Extrakostnad för open access
Hemsida: https://home.liebertpub.com/publications/telemedicine-and-e-health/54

The Lancet Digital Health

Utgivare: Elsevier
Impact factor (2020): 24,519
Open access: Ja
Kostnad för att skicka in: Gratis
Kostnad för att publicera: USD 5000
Hemsida: https://www.thelancet.com/journals/landig/home

Hittat något fel eller har vi missat någon tidskrift? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.