Digitala opinionsledare

18/11 2021

Traditionellt är viktiga opinionsledare (engelska: key opinion leaders, KOL) avgörande för att organisationer ska förstå sin bransch och nå ut med sina budskap. Sociala medier har skapat grogrunden för en ny typ av påverkare: den digitala opinions...

Vad är ISO 13485?

11/11 2021

ISO 13485 är en standard för kvalitetsledning för medicintekniska produkter. För tillverkare av medicinteknik kan den innebära ett sätt att upprätthålla kvaliteten på sina produkter och att säkerställa att man uppfyller krav som ställs av myndighe...

Vad är ISO 27001?

4/11 2021

ISO 27001 är en av världens vanligaste standarder för informationssäkerhet. Den kan utgöra ett krav i upphandlingar, men minst lika viktigt är att den kan bespara din organisation kostsamma informationssäkerhetsincidenter.

Vad är ISO 9001?

28/10 2021

ISO 9001 beskriver ett systematiskt sätt att uppnå kvalitet och ständigt förbättra sin verksamhet. Det är en av de vanligaste standarderna i världen, men det kan vara svårt att förstå vad den egentligen innebär och vad den ska vara bra för.

Kritik mot eHälsa

21/10 2021

Vi har skrivit om eHälsans fördelar och potential, men samtidigt är det viktigt att känna till kritik som riktas mot eHälsa och utmaningar som sektorn står inför. Därigenom kan tillverkare och inköpare av eHälsa föregå problem och maximera värde f...

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.