Digitala opinionsledare

Publicerad:

Traditionellt är viktiga opinionsledare (engelska: key opinion leaders, KOL) avgörande för att organisationer ska förstå sin bransch och nå ut med sina budskap. Sociala medier har skapat grogrunden för en ny typ av påverkare: den digitala opinionsledaren (engelska: digital opinion leader, DOL). I allmänt tal kallas dessa personer ofta för påverkare, influerare eller engelska influencers.

Innehåll

Vad är en digital opinionsledare?

McKinsey har beskrivit digitala opinionsledare som ledande tänkare som delar viktiga insikter via digitala plattformar. Deras inflytande bygger mer på hur många följare de når än på hur många vetenskapliga artiklar de har publicerat eller var de arbetar (även om deras trovärdighet fortfarande är viktig).

Exempel inom hälso- och sjukvård kan vara en läkare som kommenterar nya studier inom sitt område på sin blogg, en facklig medarbetare som publicerar om frågor som rör sin profession på Twitter, en hälsovetare som driver en podd eller en patient som gör filmer om sin sjukdom på YouTube.

När du väljer digitala optionsledare att arbeta med kan följande faktorer vara viktiga:

  • Opinionsledarens publik (t.ex. vårdpersonal, patienter eller politiker)
  • Vilka plattformar som som används (öppna plattformar som Twitter eller stängda plattformar som Kollega)
  • Antal följare
  • Rykte och inflytande

Hur kan digitala opinionsledare hjälpa din organisation?

Digitala opinionsledare kan snabbt nå ut till nätverk som din egen organisation saknar tillgång till. Därmed kan de utgöra en unik kanal för att både samla in information från och nå ut med information till en viss målgrupp.

Samarbeten kan ske formellt genom betalda uppdrag eller informellt, exempelvis genom att du delar innehåll som kan vara av intresse för opinionsledaren att vidarebefordra till sina följare.

Samla in information

Digitala opinionsledare kan själva ha insikter som de kan dela med sig utifrån sin erfarenhet. Dessutom kan de efterfråga information genom sina nätverk. Detta kan vara ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att göra breda marknadsundersökningar eller få enskilda expertutlåtanden.

Nå ut med information och påverka

Digitala opinionsledare kan ha särskilt goda förutsättningar för att sprida information till utvalda mottagare. Exempel är information om en viss produkt eller upplysning om ett samhällsbehov såsom en sjukdom eller ett problem i vården. Informationen behöver upplevas relevant för opinionsledarens följare för att den ska ge något värde för alla parter.

Slutsats

Digitala opinionsledare kan vara värdefulla allierade för många typer av organisationer. Om samarbetet går rätt till kan alla parter tjäna på det: opinionsledaren bygger upp sin närvaro, opinionsledarens följare får eller får uttala sig om värdefull information, och organisationen som inlett samarbetet kan få nya insikter eller nå ut med sitt budskap.

Som alltid är det viktigt att tänka på vilka juridiska och etiska regler som gäller för din organisation och bransch. Exempelvis kan det finnas regler kring vilka grupper som vissa typer av produkter får marknadsföras mot (som att receptbelagda läkemedel inte får marknadsföras mot allmänheten) och att det måste framgå om en digital opinionsledare får betalt för att göra reklam för en viss produkt.

Hittat något fel eller vill du dela några tankar? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.