Ineras tjänster

Publicerad:

Inera erbjuder en rad tjänster som används utbrett inom eHälsan i Sverige. Andra aktörer inom eHälsa kan därför förvänta sig att ofta komma i kontakt med Ineras tjänster.

Innehåll

Vad är Inera?

Inera är ett aktiebolag som dock ägs av offentliga aktörer: regioner, kommuner samt intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR). Ineras uppdrag är att skapa gemensam digital infrastruktur och arkitektur för dessa ägare.

Tjänster

Inera tillhandahåller ett flertal tjänster för att uppfylla sitt uppdrag. Nedan beskriver vi ett urval av de vanligast förekommande.

1177

1177 består av flera tjänster för patienter. Genom 1177 vårdguiden på telefon kan patienter komma i snabb kontakt med sjuksköterskor för rådgivning. Vårdguiden på webben innehåller omfattande information för patienter om hälsa, sjukdomar och behandling. Vårdguidens e-tjänster låter patienter kommunicera med vården, exempelvis genom att efterfråga receptförnyelser, boka tider eller läsa sin journal.

Formulärhantering, Journalen och Mina intyg

Formulärhantering, Journalen och Mina intyg är alla integrerade i 1177. Formulärhantering låter patienter fylla i frågeformulär avseende exempelvis godkännande av kontaktsätt och medicinsk information för att dela med vården. Journalen låter patienter läsa sin egen journal. Mina intyg låter patienter läsa, ladda ner och skriva ut sina läkarintyg.

Katalogtjänst HSA

Katalogtjänst HSA innehåller uppgifter om organisationer och personer inom svensk vård och omsorg. Det är en viktig källa för att hitta kontaktuppgifter och att ge användare rätt behörigheter.

Nationell patientöversikt (NPÖ)

NPÖ låter personal inom kommuner och regioner ta del av journalinformation från andra vårdgivare än den där de själva arbetar. Detta kräver patientens samtycke. Utöver journalanteckningar finns exempelvis diagnoser, läkemedel, remisser och provsvar, och fler typer av information är under utveckling.

Pascal

Pascal används för att skriva ut läkemedel och handelsvaror som dospåsar, det vill säga påsar som innehåller läkemedel uppdelat utifrån när på dagen patienten ska ta läkemedlet. Dospåsarna ska underlätta för patienter att ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.

Rådgivningsstödet (RGS) webb

Rådgivningsstödet (RGS) webb är ett medicinskt beslutsstöd för sjuksköterskor. Stödet är baserat på vilket symtom som patienten söker för. Patientens tillstånd bedöms i förhållande till olika brådskandegrader för hur snabbt patienten bör komma i kontakt med vilken slags vårdinstans.

Svensk informationstjänster för läkemedel (Sil)

Sil samlar information om läkemedel från ett tjugotal källor. Det presenterar information om exempelvis biverkningar, interaktioner mellan läkemedel, vilka läkemedel som är olämpliga för vissa grupper (såsom äldre) och vilka doseringar som är lämpliga för barn.

SITHS

SITHS är en elektronisk legitimation för personal inom vård och omsorg. Det används exempelvis för inloggning i system och signering av uppgifter. SITHS funktionscertifikat kan även användas för att identifiera system.

Sjunet

Sjunet är ett kommunikationsnät för regioner, kommuner och privata vårdgivare. Det kan liknas vid ett alternativ till Internet, men alltså är begränsat till ett fåtal identifierade aktörer.

Webcert

Webcert är en tjänst för att skapa digitala intyg och att skicka in dem till rätt myndigheter. Exempelvis har Webcert stöd för intyg som ska skickas till Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Socialstyrelsen.

Vårdhandboken

Vårdhandboken är ett digitalt kunskapsstöd för vårdpersonal kring exempelvis hur undersökningar, provtagningar och behandlingar utförs. Den kräver inte inloggning, utan är öppen för alla.

Slutsatser

Ineras tjänster är viktiga för både företag inom eHälsa och vårdgivare att känna till, i och med deras utbredda användning. Deras mål är inte att konkurrera mot företag, utan att fylla behov för både privat och offentlig sektor. Företag som säljer eHälsolösningar till vården kan ha krav på sig att integreras med Ineras tjänster, så det kan vara en stor fördel att börja arbeta med integrationer tidigt.

Hittat något fel eller vill du dela några tankar? Kontakta oss!

Vi använder kakor (cookies) för att utvärdera hemsidans innehåll, policy för kakor.